Izradu internetske stranice Projekta sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

O projektu

Projekt se odnosi na izradu projektne/tehničke dokumentacije budućeg Centra za naprednu analitiku i podršku razvoju mediteranskih poljoprivrednih proizvoda Instituta.

Rezultati Upitnika, provedenog među istraživačima Instituta, za potrebe planiranja strateškog razvoja, 2017. godine, ukazali su u prvom redu na potrebu osuvremenjivanja naših analitičkih laboratorija te poboljšanje kapaciteta infrastrukture za kontrolirani uzgoja biljaka i preradu poljoprivrednih proizvoda.

Rezultati su pretočeni u projektnu ideju osnivanja/izgradnje “Centra za naprednu analitiku i podršku razvoju mediteranskih poljoprivrednih proizvoda” i poboljšanja postojeće infrastrukture za kontrolirani uzgoj biljaka i preradu poljoprivrednih proizvoda, a koja će biti dio Centra.

Institut je osnovan davne 1894. godine; današnja glavna zgrada Instituta u Splitu sagrađena je 1964. godine, a eksperimentalna uljara i pomoćni objekti u Kaštel Starom 1939. godine.

Ovi objekti nisu uvjetni po današnjim građevinskim standardima a niti prostorno dostatni, posebno glavna zgrada, za izvedbu suvremenih istraživanja i instalaciju napredne analitičke opreme.

Kako bi se osigurali uvjeti za izvrsna, međunarodno kompetitivna istraživanja, razvoj i inovativnost u poljima mediteranske poljoprivrede, šumarstva i prehrambene tehnologije, potrebno je izgraditi/rekonstruirati, prilagoditi i opremiti ove objekte Instituta.

U postojećoj „staroj“ glavnoj zgradi ostati će uredi istraživača, biblioteka, uprava, zajedničke službe, već uspostavljeni laboratoriji osim molekularnog te obrazovni blok.

Glavni cilj

Glavni cilj projekta je izrada cjelovite projektne/tehničke dokumentacije za gradnju i opremanje objekta Centra za naprednu analitiku i podršku razvoju mediteranskih poljoprivrednih proizvoda, u Splitu, od cca. 2.000 m2, te preuređenje i opremanje dvaju manjih objekata u Splitu (cca. 670 m2) i dvaju objekata u K. Starom (cca. 180 m2). Dokumentacija će uključivati i projekt opreme kojeg čine nacrt i tehnička specifikacija opreme.

Izradom projektno/tehničke dokumentacije obuhvatiti će se:

1. Izgradnja objekta Centra za naprednu analitiku i podršku razvoju mediteranskih poljoprivrednih proizvoda, u Splitu (Duilovo) od 2.000 m2, gdje će se nalaziti:

a) suvremeno uređeni i opremljeni polivalentni analitički laboratorij (analiza hrane, pića, biljnog materijala, vode i tla), s tri osnovne jedinice:

i) jedinica za metabolomiku,

ii) jedinica za funkcionalnu genomiku, te

iii) jedinica za elementarni sastav ekosustava.

b) multimedijalna i multifunkcionalna dvorana.

c) dormitorij za potrebe ulazne mobilnosti: smještaj vanjskih suradnika, gostujućih znanstvenika te doktorskih studenata i poslijedoktoranada.

d) eksperimentalni vinski podrum.

2. Preuređenje četiriju postojećih objekata za potrebe unapređenja infrastrukture za kontrolirani uzgoja biljaka i preradu poljoprivrednih proizvoda. Preuređenjem bi se obuhvatilo:

a) Dva manja objekta u Splitu (cca. 670 m2) temeljito bi se obnovila i opremila za potrebe unapređenja infrastrukture za kontrolirani uzgoja biljaka i preradu poljoprivrednih proizvoda.

b) Objekt eksperimentalne uljare u K. Starom, cca. 100 m2, bi se temeljito obnovio. Stari pogon bi se konzervirao za edukacijske svrhe a nabavila bi se nova uljara, kapaciteta prerade maslina po istraživačkim zahtjevima.

c) Podrum od cca. 80 m2 u K. Starom bi se uredio u laboratorij za analizu biljnog materijala i malu dvoranu za održavanje interaktivnih radionica. U istoj zgradi saniralo bi se i krovište. Sadržaji bi ujedno bili podrška ZCI_CroP-BioDiv u okviru kojeg je na ovoj lokaciji podignuta jedinstvena kolekcije genofonda masline.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Put Duilova 11, p.p. 288
21000 Split, Hrvatska
infrastruktura@krs.hr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content