Izradu internetske stranice Projekta sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Naziv projekta:
Osuvremenjivanje infrastrukture Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša kao preduvjet izvrsnosti u istraživanjima mediteranske poljoprivrede
Kod projekta:
KK.01.1.1.09.0019
Korisnik:
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Ukupna vrijednost projekta:
3.026.897,87 kn
EU sufinanciranje projekta:
2.670.556,87 kn
Operativni program: 
Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Razdoblje provedbe:
3. svibnja 2021. - 3. studenog 2023.
Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Put Duilova 11, p.p. 288
21000 Split, Hrvatska
infrastruktura@krs.hr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content